Slipshavn

Igennem århundreder har Slipshavn været præget af aktiviteter, der involverede militæret, toldvæsenet, lodseri, fiskeri og jernbanen. I dag driver Marinehjemmeværnet et uddannelsescenter på Slipshavn.

Slipshavn ligger få kilometer fra Nyborg, og i hundredevis af år har Slipshavn været præget af aktiviteter, der involverede militæret, toldvæ- senet, lodseri, fiskeri og jernbanen – aktiviteter, der alle har efterladt fysiske spor på et landskab med en spændende historie. Skansen på Slipshavn blev anlagt i 1656, som forberedelse til en krig mod svenskerne. Efterfølgende fik skansen lov til at forfalde, men blev genopbygget til endnu en krig. Sit nuværende udseende fik skansen i 1808/09 under krigen mod englænderne. Militæret så et stort potentiale i Slipshavn og overvejede at udvide fæstningen og flytte hele Nyborg by derud, og man var så langt med planerne, at der findes flere tegninger af projektet. Toldbygningen på Slipshavn vidner om vigtigheden af en effektiv styring af sejladsen igennem Storebælt. Tolden skulle betales og smugleri blev ikke tolereret. Fiskeri og lodseri var levebrødet for de få familier, der boede side om side med militæret på Slipshavn. Jernbanen til Slipshavn blev kun benyttet i et begrænset omfang og eksisterede kun i 22 år. I 1956 rykkede Marinehjemmeværnet ind på Slipshavn. De driver i dag et uddannelsescenter, der årligt benyttes af 1200 kursister.

 

Slipshavn ligger på Slipshavnsvej 513, 5800 Nyborg. En kort rutebeskrivelse: Dej ved OK-tanken mod Burger King og Sunset Boulevard. Herefter drejes ved første mulighed til venstre ud mod golfklubben. Herefter hold til højre og efter, at man er kørt forbi golfklubben, kommer man til Slipshavn.


Slipshavn

Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Når du kommer frem


Her kan du finde info om mad, toiletter og andre vigtige ting, når vi kommer nærmere Mod.Strøm-festivalen.