Salbrovad Saftstation

De danske sukkerfabrikker opstod i slutningen af 1800-tallet. Fabrikkerne krævede et stort opland med roedyrkning, så den energikrævende produktion i den korte roekampagne kunne betale sig. For at gøre transporttiden kortere for landmændene etablerede man såkaldte saftstationer.

Til Assens Sukkerfabrik blev der bygget fire saftstationer. På saftstationen blev roerne vejet, når der blev målt sukkerprocent og afregnet med den enkelte landmand. Roerne blev skyllet i store transportrender og derefter hakket i stykker. Derefter udvandt man tyndsaften af roerne. Saften blev ledt til sukkerfabrikken gennem rørledninger langs vejene. På sukkerfabrikken blev saften yderligere kogt ind, så sukkeret udkrystalliserede sig og kunne tørres.

 

Salbrovad Saftstation blev etableret i 1884 samtidig med sukkerfabrikken. Den var den længst fungerende saftstation og lukkede først i 1952. Anlæggelsen af roebaner – smalsporede jernbaner, der transporterede landmændenes roer til sukkerfabrikken, var med til at fjerne grundlaget for saftstationerne.Salbrovad Saftstation
Salbrovad Saftstation

Der er ingen events på denne lokation

Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Snapshots fra ekspeditionen


Se flere billeder fra ekspeditionen til Salbrovad Saftstation.


Billederne er taget af forfatter Jens Blendstrup og billedkunstner Ole Lejbach.


Klik her for at gå til snapshot-galleriet.