Gangene under Middelfart Psykiatriske Hospital

Sidst i 1800-tallet skete der store ændringer i måden, vi behandlede sindslidende på. En række store, nyopførte statshospitaler bød på rolige omgivelser og nye behandlingsformer.

Hospitalet i Middelfart stor færdigt i 1888 og fungerede som en lille by med eget gasværk og vandtårn. Kønnene boede i hver sin afdeling på hver sin side af det store kompleks. Oprindeligt var hospitalet beregnet til 400 patienter, men udbygninger gjorde, at man i 1960erne nåede op på 1.100.

 

Omkring 1970 byggede man et labyrintisk tunnelsystem under hele hospitalet. De lange gange skulle gøre det hurtigere for personalet at transportere patienterne, men ingen brød sig meget om at opholde sig dernede.

 

Tiderne ændrede sig. Da hospitalet blev grundlagt lød behandlingen af psykiatriske patienter på ro og sengeleje. I 1930erne begyndte man at anvende chokbehandling mod skizofreni og psykoser. Senere kom de berygtede lobotomier til, men de blev udfaset i takt med, at brugen af psykofarmaka steg. Nu kunne patienterne i højere grad behandles i eget hjem, og distriktspsykiatrien blev introduceret. Middelfart Psykiatriske Hospital lukkede i 1999.


Gangene under Middelfart Psykiatriske Hospital
Gangene under Middelfart Psykiatriske Hospital

Der er ingen events på denne lokation

Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Snapshots fra ekspeditionen


Se flere billeder fra ekspeditionen til gangene under Middelfart Psykiatriske Hospital.


Billederne er taget af forfatter Jens Blendstrup og billedkunstner Ole Lejbach.


Klik her for at gå til snapshot-galleriet.