Hvidkilde Savværk

Hvidkilde Savværk leverede tømmer til det danske og udenlandske marked, men 2. Verdenskrig og en stor storm ødelagde store dele af nåleskoven ved Hvidkilde Gods, blev begyndelsen på enden for savværket. Det lukkede i 1981.

Hvidkilde Savværk startede som et meget beskedent savværk på pladsen lige over for Kirkeby Station, men blev efter nogle år overtaget af Hvidkilde Skovdistrikt, der først drev værket som forpagtning, og efter 1912 med bestyrer sorterende under distriktets skovrider. I 1881 finansierede godsejeren på Hvidkilde Kirkeby Station, så tømmeret fra Hvidkildes store skovarealer kunne transporteres videre til resten af landet eller til det udenlandske marked. Der fandt i tidens løb forskellige udvidelser sted, og i 1931 blev savværket ombygget, og driften fuldstændig omlagt. Der blev opført 7 store åbne lagerskure til lagring af tømmer som et forsøg på at give det fortrinlige tømmertræ den rette behandling til bygningsbrug. Frem til 2. Verdenskrig gik det rigtig godt for Hvidkilde Savværk, men efter 2. Verdenskrig begyndte det at gå ned ad bakke for savværket. En voldsom storm i 1967 ødelagde store dele af nåleskoven ved Hvidkilde Gods, og andre steder i landet havde stormen også ødelagt store arealer med nåletræer. Det betød, at markedet blev oversvømmet med tømmer, og at priserne faldt kraftigt. Det blev begyndelsen på enden for Hvidkilde Savværk. I 1981 besluttede greven på Hvidkilde Gods at lukke savværket, men tilbage står bygningerne. De er stadig intakte og ligger i det store skovområde nord for godset.

 

Hvidkilde Savværk ligger på Trollekrogsvej 25, 5771 Stenstrup.Hvidkilde Savværk
Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Når du kommer frem


Her kan du finde info om mad, toiletter og andre vigtige ting, når vi kommer nærmere Mod.Strøm-festivalen.