Bøstrup Skole

12.000 kr. kostede det at bygge Bøstrup Skole i 1911. Det var mange penge dengang, men man fik til gengæld en fornem bygning. Den nye bygning erstattede en tidligere, meget mindre bygning. På Bøstrup Skole var der to lærere, hvoraf førstelæreren havde en lille lejlighed på selve skolen.

Som på alle andre skoler på den tid, var fokus på udenadslære med salmevers og staveord. Skolevæsenet var præget af ulighed i begyndelsen af 1900-tallet. For børn på landsbyskoler som Bøstrup var der ikke mulighed for at fortsætte skolegangen efter 7. klasse. På købstadsskolerne så det anderledes ud. Der kunne eleverne få en mellemskoleeksamen.

 

I 1937 kom der øget fokus på ligheden i skolerne. Det blev muligt at oprette centralskoler på landet og at give eleverne der bedre muligheder for videre skolegang. Først i 1958 blev den udelte skole en realitet. Nye fag kom til: sprog, formning og fysik. Bøstrup fik sin centralskole i 1960, og flere unge lærere blev ansat. De kom med nye ideer om undervisning og pædagogik. I 1989 var børnetallet så lavt, at man besluttede at lukke skolen.Bøstrup Skole
Bøstrup Skole

Der er ingen events på denne lokation

Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Snapshots fra ekspeditionen


Se flere billeder fra ekspeditionen til Bøstrup Skole.


Billederne er taget af forfatter Jens Blendstrup og billedkunstner Ole Lejbach.


Klik her for at gå til snapshot-galleriet.