Mod.Strøms hovedlokaliteter

Mod.Strøm-festivalens hovedlokaliteter blev i løbet af 2016 udpeget af Mod.Strøm, borgere og kulturaktører samt Kulturarv Fyn. Fælles for de steder, som er blevet udvalgt til at danne centrum for festivalen, er, at de engang emmede af liv, men i dag ligger stille og i nogle tilfælde helt øde hen. Det betyder, at der med kunst og kultur som løftestang er plads til gentænke stedernes funktion og betydning – kort sagt, at revitalisere dem og bane vejen for en ny måde at “bruge” stederne på.

De udvalgte hovelokationer er: Friluftsscenen i Rudkøbing, Høkeren i Skovby, Assensbanen, Hesbjerg Slot, Slipshavn, Muus Siloen, Hvidkilde Savværk, Det tyske anlæg ved Beldringe og Polymeren.