Festival 2017

Mod.Strøm er et innovativt kunst- og kulturprojekt, som kulminerede med en fynsk festival fra 8.-17. september 2017. Formålet med festivalen var blandt andet at sætte fokus på det kreative potentiale, der findes på Fyn og øerne. Under festivalen blev mere end 30 kunst- og kulturprojekter udfoldet på smukke, glemte og interessante steder.

Mod.Strøm blev afsluttet den 17. september 2017, men hvis du gerne vil genbesøge festivalen i ord og billeder, kan du klikke her: Mod.Strøm – et tilbageblik

Read in english

Når Mod.Strøm-festivalen løb af stablen d. 8.-17. september 2017, fik børn, unge og voksne mulighed for at se og opleve alt lige fra ildspyende drager på Assensbanen over en musikalsk fortælling om sko på Polymeren til en musikdramatisk installation med nycirkus, lydbilleder og russisk kormusik på Hesbjerg Slot. 33 projekter blev udvalgt til at udgøre den kunstneriske og kulturelle rygrad i festivalen, som havde til formål at vise det kreative potentiale, som Fyn og øerne rummer, samt at skabe en debat om områdets kulturelle og kulturhistoriske værdier og kvaliteter. Nitten ud af de 33 projekter blev afviklet på steder, som borgere har udpeget som værende glemte eller forladte, men fyldt med potentiale, mens de resterende 14 projekter blev til såkaldte pop-up projekter, der var strøet ud over de ni fynske kommuner, der deltog i festivalen. Fælles for de 33 kunst- og kulturprojekter var, at ambitionsniveauet var højt, og at mange af dem var publikumsinvolverende. Dertil kommer, at der var en stor kunstnerisk bredde i projektpuljen.

Lene Høsthaab, formand for Kulturregion Fyn, ser et stort potentiale i Mod.Strøm-festivalen:

“Formålet med Mod.Strøm er at vise, hvordan kunst og kultur kan bruges til at skabe nyt liv på glemte eller uudnyttede steder – altså være en katalysator for forandring, men Mod.Strøm handler i høj grad også om at vise den kreativitet og skabertrang, som findes på Fyn. Vi har modtaget over 100 ansøgninger fra kunstnere og kulturaktører, som ønskede at være en del af Mod.Strøm, hvilket jeg synes er rigtig positivt, og håbet er da også, at Mod.Strøm kan være startskuddet til nogle nye kreative partnerskaber, som kan sætte endnu mere fokus på Fyn og øerne som det levende og legende sted, som det er. Set fra et publikumsmæssigt perspektiv er jeg rigtig glad for den bredde, som der er i Mod.Strøm. Der vil være noget at se og opleve for alle aldersgrupper, og spændvidden på aktør-siden er også rigtig stor – lige fra professionelle kunstnere til almindelige borgere vil stå i spidsen for projekter”.

Konference
I forbindelse med festivalen afholdtes også en konference. Læs mere om denne her: Konference

Baggrunden for Mod.Strøm
Mod.Strøm blev søsat af Kulturregion Fyn i 2016 i samarbejde med en række kulturaktører på Fyn, herunder Kulturarv Fyn. Projektet havde til formål at vise det kreative potentiale, som Fyn og øerne rummer samt at skabe en debat om områdets kulturelle og kulturhistoriske værdier og kvaliteter.

Dette gjorde Mod.Strøm ved at bringe borgere, kunstnere og kulturaktører sammen i nye partnerskaber, som genererer liv på forladte og uudnyttede steder i de ni kommuner, der tilsammen udgør Kulturregion Fyn, og ved at italesætte de fortællinger, steder og kulturelle tiltag, der historisk binder os sammen. Ved at inddrage borgere, kunstnere og kulturaktører i at nytænke og revitalisere forladte og uudnyttede steder gennem kunst- og kulturprojekter, skabtes der grobund for nye drømme og visioner for Fyn og øerne som en region, hvor kreative partnerskaber var med til at synliggøre og markedsføre Fyn og øerne som et levende, legende og innovativt sted.

Arbejdet med at give nyt liv til glemte eller uudnyttede steder kulminerede med en kunst- og kulturfestival den 8.-17.september 2017, men debatten og fortællingen om kulturregionens positive værdier bæres videre af Kulturarv Fyn via en programserie om forladte holme, et bogværk om glemte eller forladte steder, en kunstudstilling og en tegne- og fortælleturné. Mod.Strøm binder således fortiden, nutiden og fremtiden sammen med henblik på at synliggøre, nytænke og udvikle Fyn og øernes kulturelle arv og kreative potentiale.

Fælles fynsk kunst- og kulturfestival
Der er blevet udvaltg et centrum for Mod.Strøm festivalen i hver kommune:

Langeland Kommune: Friluftsscenen i Rudkøbing.
Ærø Kommune: Høkeren i Skovby.
Assens Kommune. Assensbanen.
Odense Kommune: Hesbjerg Slot.
Nyborg Kommune: Slipshavn.
Kerteminde Kommune: Muus Siloen.
Svendborg Kommune. Hvidkilde Savværk.
Nordfyns Kommune: Det tyske anlæg ved Beldringe.
Faaborg-Midtfyn Kommune: Polymeren.

Gennem afholdelsen af kunst- og kulturarrangementer på stederne forholder projekternes aktører sig til kvaliteternde i det liv, der var engang, og de muligheder for liv, ser kan genereres gennem kulturaktiviteter. Der foregår pop-up projekter på andre oversete eller glemte steder i kommunerne. Pop-up projekter skal forholde sig til Mod.Strøms grundidé – at iscenesætte eller formidle et sted, som fortjener mere synlighed

Hvad betyder Mod.Strøm?
Første del af projektets navn signalerer, at projektet handler om “Mod”. Det er modigt, når vi vil samle mange forskelligartede kræfter i projektet. Det er modigt, når vi vil give plads til mange kulturprojekter og holdninger og forsøger at skabe noget meningsfuld og samlende for alle. Ordets anden del – “Strøm” – handler om bevægelse. Vi sætter tanker og kreative kræfter i bevægelse, og vi transformerer steder på Fyn, så de får nyt liv. Det samlede navn “Mod.Strøm” sætter fokus på, at vi med projektet ikke er bange for skille os ud og udfordre “plejer”.

Kontaktinfo