Kulturarvsekspeditioner

Med støtte fra Albani Fonden satte Kulturarv Fyn i 2017 og 2018 fokus på Fyns forladte kulturarv: Steder, hvor tiden er løbet fra deres oprindelige funktioner, og som nu ligger forladte hen eller har fået nye funktioner. To ekspeditioner til den forladte kulturarv formidler steder til lands og til vands og satte fokus på henholdsvis 30 lokaliteter på Fyn, Ærø og Langeland og en række forladte holme langs Fyns kyster.

Kulturarvsekspeditioner til det 20. århundrede forladte fynske steder
I foråret 2017 besøgte billedkunstneren Ole Lejbach og forfatteren Jens Blendstrup 30 fynske steder, der hver gemmer på en historie. Hvert af stederne er nemlig blevet forladt af deres oprindelige funktion. Men historien lever videre på stedet, hvad enten det i dag forfalder eller har fået nye funktioner.
Ole Lejbach og Jens Blendstrup har på hvert af de 30 steder – 3 steder i hver af de 10 fynske kommuner – forsøgt at indfange fortidens tilstedeværelse og har omsat dette til nye fortællinger i deres fabulerende kunst i form af henholdsvis store tegninger og korte fiktive fortællinger. Med på ekspeditioner var også projektmedarbejder Ann Ammons, der i korte artikler fortæller stedernes faktiske historie.
Fotografier, tegninger, fiktive tekster og artikler samles i en stor bogudgivelse, der udkom d. 9. marts 2018. Desuden præsenteredes billeder og uddrag af tekster i en stor udstilling på Odense Havn i perioden d. 10. marts-15. april 2018. Ligeledes i foråret 2018 drog Jens Blendstrup og Ole Lejbach atter en omgang rundt på Fyn, Ærø og Langeland, denne gang for at holde tegne- og fortælleshows. Se foredragssteder og datoer under punktet roadshow.

Læs om stederne, udstillingen, bogen og roadshowet.

Togt til forladte fynske holme
I sommeren 2017 sejlede museumsskibet Rylen endnu en gang en tur rundt om Fyn. Målet var at besøge de mange små fynske holme, som i dag er uden fast beboelse. Ombord var kunstnerskipper Jens Bohr, og med sig havde han en lang og skiftende række af forfattere, kunstnere, journalister og videnskabsfolk. På et udvalg af øerne var også TV2 Fyn med, og retur på farbar havn sendte de live om Fyns forladte holme. Togtet rundt om Fyn faldt i to etaper: 8.-15. juni gik turen til det nordlige Fyn, og 3.-18. august stod det østlige, sydlige og vestlige Fyn for tur. Deltagerne på sejladsen bidrog til bogudgivelsen som udkommer i december 2018, og for billedkunstnerens vedkommende også en udstilling Holm og Kalv, der vises på Johannes Larsen Museet d. 1. december 2018 til d. 17. marts 2019.

Se indslag på TV2 Fyn om Rylens sejlads til forladt fynske holme:

Følg med i kulturarvsekspeditionerne på Kulturarv Fyns facebook-side her: https://www.facebook.com/kulturarvfyn.
Læs mere om udstillingen Holm og Kalv her: http://www.johanneslarsenmuseet.dk/planlaeg-besoeg/kalender/2018/holm-og-kalv/

Kontaktinfo