• Poul Frederiksen

Poul Frederiksen

Poul Frederiksen er udlært bager, men forlod faget til fordel for en karriere som kunstner. Poul Frederiksen arbejder i alt fra brød, keramik, gips og glas til maleri.

En fugleskulptur af brød, en seng med en madras af glas og et maleri, der ikke kan ses af farveblinde er alle eksempler på værker fra Poul Frederiksens skæve og dadaistiske univers. Her er det skæve tvist, den lille forandring af hverdagsagtige ting i nye sammenhænge i fokus, så de ellers velkendte genstande nu ses fra en ny, finurlig og ofte humoristisk vinkel. Poul Frederiksen (1942-) har som et gennemgående tema i sine værker arbejdet med en skæv vinkel på hverdagsagtige ting i forlængelsen af arven fra dadaisternes eksperimenter i 1910'erne. Han vender det velkendte på hovedet, så det får nye betydninger, og man bemærker nye aspekter ved det. Kontrasten imellem motiv og materiale går igen i Poul Frederiksens mange mærkværdige og poetiske udfoldelser i alt fra brød, keramik, gips, bronze, glas til grafik og maleri.


Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Snapshots fra ekspeditionen