MYRKR og Charlotte Grum

MYRKR udforsker både detaljen og helheden i naturen i lyd og fortællinger.

MYRKR er et kunstfællesskab bestående af radiodokumentarist Sara Troense, iscenesætter Alaya Riefensthal og musiker Jullie Hjetland. MYRKR undersøger og udforsker naturens fænomener i et spændingsfelt mellem kunst, videnskab og hverdagserfaringer, så naturen ses i forskellige perspektiver, hvor der kan zoomes ind og ud mellem detaljer og helhed. Naturen er genstanden, som vi undersøger, og samtidigt rammen og scenen, som undersøgelserne opleves i.

Charlotte Grum er performancekunstner og socialpsykolog. Hun undersøger og udforsker forholdet mellem subjektivitet og materialitet i stedspecifikke installationer og performative situationer i det offentlige rum. Hun henter inspiration fra posthumanistisk æstetik og sit eksterne lektorat på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet hvor hun vejleder studerende og afholder workshops og feltarbejde.

På tværs af MYRKR og Charlotte Grums forskellige kunstneriske udtryk skaber de tid og rum til forundring, fordybelse og sanseligt nærvær. De styrker forbindelser mellem mennesker og forbindelser mellem mennesker og natur gennem sanselighed, refleksion og ritualer, der forstærker følelsen af fællesskab og samhørighed. I værket "Træværk", som opføres under Mod.Strøm, forener MYRKR og Charlotte Grum deres kunstneriske praksisser til en unik og mangfoldig begivenhed, der inddrager lokalbefolkningen og fremkalder stedets forunderlige historier.


Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Snapshots fra ekspeditionen