Jens Bohr

Jens Bohr er billedkunstner og skipper på Rylen som i Mod.Strøm-projektet sejler på togt til Fyns forladte holme. Med ombord har Jens Bohr inviteret en lang række forfattere, kunstnere, journalister og videnskabsfolk.

I de snart 15 -20 år Rylen har sejlet som museumsskib efter restaureringen, har Jens Bohr været skipper på talrige ekspeditioner rundt til de danske øer. Det har afstedkommet flere publikationer og udstillinger. Turene rundt med Rylen ifølge Jens Bohr en stadig påmindelse om hvor smuk naturen er, eller kan være i Danmark hvis vi tager hånd om mangfoldigheden og lader lidt mere end de forholdsvis uberørte kyster passes af andet end menneskehånd. Et stadigt samspil, hvor forfaldet indgår som en en del af naturen og kulturen – livet. Udover at være skipper, er Jens Bohr billedkunstner arbejdende i et figurativt fortællende sprog – hovedsagelig grafiske arbejder, men også keramik og andre udtryksformer er i spil.


Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Snapshots fra ekspeditionen