Art2Change

Den langelandske NGO Art2Change arbejder med at styrke børn og unges kreativitet og derigennem selvtillid - både i Ghana og Danmark.

Art2Change er en forening, der arbejder for at fremme kreativiten blandt børn og unge, fordi de skabende aktiviteter udvikler evner og en selvtillid, der kan medvirke til at forbedre livssituationen. Art2Changes har aktiviteter både i Ghana og Danmark. I Ghana har Art2Change valgt at støtte kunst og kreativitet på græsrodsniveau og har helt konkret støttet og medvirket til etableringen af et kunsthus i landsbyen Nnudu. Her har landsbyboerne nu gennem forskellige aktiviteter mulighed for at skabe egen kunst og blive udfordret til at tænke innovativt. I Danmark har Art2Change stået for forskellige aktiviteter og udstillinger med deltagelse af børn i alle aldre. Blandt andet en stor udstilling med børnekunst på Skovsgaard Gods, hvor alle langelandske børn var inviteret til at deltage. Derudover arbejder medlemmer af Art2Change frivilligt med asylansøgerne fra Asylcenter Holmegaard på Langeland. Alt arbejdet, som Art2Change laver, financieres af medlemsbidrag og af støtte fra private fonde. Pengene går ubeskåret til foreningens arbejde


Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Snapshots fra ekspeditionen