Konference

Kunst og kultur i lokalsamfundene - en konference om brede samarbejder som motor for det brugerskabte kunst- og kulturliv.

Link til tilmelding: Konference 14. september

Er der party i provinsen? Ja, da! Både i form af halballer, men også i form af foreningsliv, naboskab, skabertrang, lokale initiativer og udviklingslyst. Men hvordan aktiverer vi så i fællesskab de kræfter, og hvordan kan kunst- og kultur bidrage til at løfte borgernes selvforståelse, hæve indbyggertallet og i samme vending kvæle snakken om lokalsamfund som halv eller heldøde provinshuller. Det vil Mod.Strøm og GivRum gerne diskutere sammen med dig 14. september på Galleri Galschiøt, som er et levende og udviklende kunst- og kulturværksted i Odense.

I centrum for konferencen står spørgsmålet om, hvordan offentlige, private og civile aktører kan udvikle det brugerskabte kunst- og kulturliv i lokalsamfundene. Spørgsmålet angriber Mod.Strøm
og GivRum fra flere vinkler med oplæg og diskussioner samt ekskursioner til udvalgte hovedlokationer under Mod.Strøm-festivalen, som transformerer og revitaliserer steder gennem kunst- og kulturprojekter. Dagen afrundes med hands-on øvelser i Galleri Galschiøt. Der vil således i både teori og praksis blive sat fokus på samskabelsens paradokser og potentialer for at inspirere og motivere til handling. I spændingsfeltet mellem offentlige, private og civile aktører står samskabelsen som et epicenter for udvikling af lokalsamfund og det brugerskabte kunst- og kulturliv. For at sikre en positiv udvikling i lokalsamfundene, hvor kunst og kultur bruges som motor til at nytænke og revitalisere områder, kræver det en tværgående indsats, som forankres bredt. Rundt om i Danmark oplever man, at det kan være svært at tiltrække tilflyttere til de mindre lokalsamfund, og skolelukninger og historier om generelt forfald præger avisoverskrifterne. Udfordringerne spænder bredt i mange af Danmarks små og mellemstore lokalsamfund, men man skal ikke være blind for, at der findes mange borgere, som gerne vil bidrage til at udvikle lokalsamfundet og som holder af at bo uden for storbyerne. Over hele landet har man set eksempler på, at kommuner i samarbejde med en vifte af aktører fra lokalsamfundene har fundet nye veje og udviklet nye kunst- og kulturtilbud som erstatning for dem, som tiden måske er løbet fra. Og det er her løsningen skal findes – i de brede samarbejder, i den fælles udfordring og i erfaringerne fra de gode eksempler.

Samskabelsen gentænker både kommunens og lokale aktørers rolle i udviklingen og udfordrer vante tankegange, strukturer og arbejdsmønstre. Men forvaltes samskabelsen med borgere, foreninger, organisationer, institutioner og erhvervsliv korrekt, tilbyder den helt nye muligheder for at udvikle lokalsamfundet. Den kan resultere i brugen af kendte og glemte steder på nye og kreative måder, et fornyet kunst- og kulturliv, et styrket lokalt engagement, støre social sammenhængskraft og herigennem en øget bosætning til gavn for ikke bare lokalsamfundet, men kommunen som helhed. Som afslutning på konferencen vil vi fordøje dagens indtryk med en middag og fest på Galleri Galschiøt. Vi vil snakke, inspirere, grine, dele viden og tænke dybe tanker, og selv om vi godt kan alle disse ting alene, så vil vi helst sammen med alle jer, der kan være med til at udvikle det brugerskabte kunst- og kulturliv i lokalsamfundene, for I har helt sikkert også en mening om, hvordan vi gør det bedst.

PROGRAMMET:

Session #1 – Samskabelse
Kl. 9.00 Ankomst til Galleri Galschiøt med morgenbolle og kaffe.
Kl. 9.30 Velkommen ved Kulturregion Fyn & GivRum.
Kl. 9.40 Jens Galschiøt byder velkommen til galleriet og fortæller om transformationen fra motorværksted til galleri.
Kl. 9.50 Samskabelsens brændende platform – casebaseret inspirationsoplæg om samskabelsens potentialer ved GivRum.
Kl. 10.10 Man kan ikke gøre noget rigtigt uden at gøre noget forkert – teoretisk oplæg om paradokserne ved samskabelse i kommunerne ved Ph.D Emmy Laura Perez. I sin forskning følger Emmy DAC’s partnerskabsprojekt ‘Deleby’ og undersøger, hvordan samskabelsen og deleøkonomien kan understøtte udviklingen af fremtidens bæredygtige byer.
Kl. 10.50 Pause.
Kl. 11.00 Fra forladt fabrik til kulturel smeltedigel – Kulturhuset Polymeren i Årslev-Sdr. Den gamle skofabrik på 10.000 m2 er blevet omdannet til et kreativt og socialt samlingspunkt i
Faaborg-Midtfyn Kommune. Her er højt til loftet og albuerum til alt fra koncerter, fællesspisning, kontorpladser og kreative værksteder.
Oplæg på Polymeren:
1) Trine Hedegaard Jensen: Faaborg-Midtfyn Kommunes projektleder på Polymeren. Hun beretter om projektinitiativer samt de juridiske og administrative udfordringer.
2) Lars Kristian Kristensen, lokal ildsjæl fra Årslev-Sdr. Nærå. Han fortæller om at samskabe med kommunen fra borgerens perspektiv og giver indblik i udfordringer og successer.
11.45 Pause.

Session #2 – Mod.Strøm
Kl. 12.15 Introduktion til Mod.Strøm-projektet.
Kl. 12.30 Afgang til fire hemmelige destinationer under Mod.Strøm-festivalen – frokost og artist-talks i bussen.
Kl. 15.00 Ankomst til Galleri Galschiøt og eftermiddagskaffe.
Kl. 15.30 Skab og spænd af – vær midlertidig kunstner i Galleri Galschiøt.
Kl. 16.30 Afrundning – fælles opsamling og ideer til fremtiden.
Kl. 17.00: Tak for i dag eller fortsæt oplevelsen. Tag en bus til Odense Banegård eller bliv hængende og få en rundtur i galleriets skøre afkroge af Jens Galschiøt, nyd en kaffe i skulpturparken eller hæng ud i loungen.

Session #3 – Samvær (frivillig del)
Kl. 18.00: Mennesker, middag og musik. Middag, kulturelle indslag, netværk & bar, efterfest.
Kl. 23.00: Tak for i aften.

Invitation til konference

 

 

Kontaktinfo