Træværk

Kunstfællesskabet MYRKR og Charlotte Grum vil med "Træværk" skabe en ramme, hvor træerne for en stund betragtes som ligeværdige medskabere af verden

Med “Træværk” vil MYRKR og Charlotte Grum vække træerne til live og fortælle deres historier. Synet på forholdet mellem mennesker og andre levende væsener som dyr og planter er under forandring i disse år. Træværk vil animere forbindelser mellem mennesket som art og træet som art og invitere til nye former for slægtskaber på tværs af arterne.Træværk fortæller historierne om de træer, der stadig står omkring Hvidkilde Savværk og om de træer, der har måttet lade livet på savværket for at få nyt liv i menneskers hjem. Træværk fremkalder og fortolker menneskers historier om træer, og for en stund betragtes træerne som ligeværdige og betydningsfulde medskabere af den verden, vi kender. Træværk aktiverer dele af Hvidkilde Savværk og Hvidkilde Skov over hele perioden på fire dage hele døgnet. Træværk er en lille skovfestival om man vil – med fokus på fordybelse, sanselighed og fortrolighed mellem arter. Nogle aftner vil der være udesidning, hvilket indbefatter historiefortælling rundt om et bål, overnatning i det fri og fælles morgenmåltid fra skoven. Friluftslinjen på Den Frie Lærerskole i Ollerup etablerer opholdsstederne for udesidningen i skoven, hvor hver deltager får en tryg base i ly for regn og vind i skoven. Man skal dog selv medbringe sovepose og varmt tøj til natten. På hver udesidning er der plads til 20 deltagere. Tilmelding til sara@myrkr.dk – skriv navn, telefonnummer på alle deltagere og dato for udesidning. Afbud senest 48 timer inden arrangementets start. Aldersgrænsen ved den natlige del af Træværk er 18 år. Udover de programsatte aktiviteter vil Træværk også byde på kortere pop-up performances og installationer, hvor de gamle bygninger aktiveres på skæve måder. Besøgende kan desuden være med til at skabe træfolksfigurer af de græsser og planter, der gror på det nedlagte savværk. Disse begivenheder vil blive flettet ind, hvor det falder naturligt i forhold til vind, vejr og øvrige aktiviteter

 

Lørdag den 16. september 2017 inviterer MYRKR og Charlotte Grum til Gildeværk! Her samler de alle de gode kræfter, som har besøgt og/eller bidraget til Træværk. De fejrer savværket, skoven og træerne, menneskene dengang og nu og inviterer til nye relationer på tværs af tid og rum. Der vil være musik og sang og en lille forfriskning. Alle opfordres til at bidrage med noget spise- og drikkeligt, gerne fra skoven, til et fælles gilde for en konstruktiv sameksistens mellem arter. Skriv til sara@myrkr.dk hvis du vil deltage i Gildeværk.

 

 

MYRKR og Charlotte Grum vil være til stede fra 14. september kl. 14 til 17. september kl. 15. Den 14. og 15. september er der udesidning fra kl. 19-09. Den 14. september er der lydvandringer kl. 16 og 18. Den 15. og 16. september er der lydvandringer kl. 12, 14, 16 og 18. Den 17. september er der lydvandringer kl. 12 og 14.

 Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Når du kommer frem