Stenknuserens drømme – AFLYSES

Gennem Stenknuserens drømme filtreres de tætte forbindelser, det danske landskab er vævet sammen af: naturen, kulturen, mennesket og maskinerne. Drømmene læses op af kunster og arkitekt Morten Sylvest Nøhr på diget, på stranden og i vandkanten ved grusgraven nær Vitsø Nor

Stenknuserens drømme aflyses på grund af sygdom.

Stenknuserens drømme er en performance, hvor kunstner og arkitekt Morten Sylvest Nøhr ved solnedgang oplæser tre drømme, som stenknuseren ved Vitsø Nor drømmer. Naturen, kulturen, mennesket og maskinerne flettes sammen i tre fortællinger, der alle har menneskets rolle i naturen som gennemgående tema. I drømmene, som Morten Sylvester Nøhr selv har skrevet, dykkes der ned i landskabets underbevidste lag, hvor vandmænd og svaler danser ballet, tandhjul filtres ind i ålegræs, og forladte drænrør opløses i kalk. Drømmene læses op tre steder i landskabet: i vandkanten, på strandbredden og på diget. Man mødes på stranden lidt nord for Vitsø Nor. 

Stenknuserens drømme gennemføres 11., 12. og 13. september fra kl. 18.30-19.15.


Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Når du kommer frem