Fredsskibene

Fredsskibene er en publikumsindragende event med et historisk såvel som et kreativt byg-selv element. Og så er der lavet teknologi til de unge

Fredsskibene kan opleves den 14. og 16. oktober fra kl. 17.30-20.30. 

 

Fredsskibene er en event, hvor Art2Change sammen med børn og voksne søsætter lysskibe bygget af naturmateriale fra skoven ved Stengade Strand. Forud for søsætningen, som sker ved solnedgang, afholder Art2Change en workshop, hvor de vejleder deltagerne i at bygge skibe blot ved at surre grene sammen med natur-snor. I løbet af workshoppen vil en historiker også fortælle om den særegen og ikke særlig kendte begivenhed i august 1808, da grev Frederik Ahlefeldt Laurvig sammen med den spanske leder Romana sørgede for, at spanske tropper blev sendt tilbage til Spanien med hjælp af fjendens skibe, englændernes krigsskibe. Dette forhold, at venner og fjender kan hjælpes ad for fælles bedste, synes Art2Change er et vigtigt budskab – ikke mindst i dag. For at få de helt unge interesseret i Fredsskibene, får Art2Change lave et app, der både formidler historisk viden, men som også er et spil, hvor det gælder om at få flåden sendt af sted med proviant og soldater.

 

Art2Change sætter skilte op på p-pladsen ved Stengade Skovvej 5, som viser vej til stedet, hvor man mødes og skibene søsættes.


Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Når du kommer frem