Fra udkant til midtpunkt

Projektet Fra udkant til midtpunkt skal være med til at forme den lokale stolthed hos børn og unge.

Sammen med elever fra ni forskellige fynske skoler laver billedkunstner Per Buk og kunstgrafiker Ann-Kerstina Nielsen grafiske værker, som udstilles på Mod.Strøm-festivalens hovedlokationer: Hesbjerg Slot, Friluftsscenen i Rudkøbing, Polymeren, Assensbanen, Slipshavn, Høkeren, Muus Siloen, Det tyske anlæg ved Beldringe og Hvidkilde Savværk. De grafiske værker har skoleleverne lavet på baggrund af en tur til en af de nævnte hovedlokationer. Her blev de sat ind i stedets historie og lavede samtidig en skitse af stedet på baggrund af deres indtryk. Skitserne og breve, som eleverne har sendt til familie og venner med en historie om stedet, de så, bliver sat sammen i et grafisk tryk. Formålet med Fra udkant til midtpunkt er at lade eleverne og områdets lokale genfinde værdien i det glemte og fremover i højere grad virke som historiefortællere og lokalambassadører for alle de gode historier, der er i deres lokalområde.


Hvor kommer du fra?

Skriv din adresse her...

Når du kommer frem